O firmie

Szanowni Państwo,

Z rynkiem nieruchomości związani jesteśmy od ponad 10 lat. Zebrane doświadczenie w pośrednictwie obrotu nieruchomościami oraz wiedza pozwoliły nam osiągnąć sukcesy i przede wszystkim zdobyć zaufanie Klientów.

Specjalnością naszą jest obrót nieruchomościami komercyjnymi, ale nie tylko.
Nasza firma to grupa pośredników, którzy służąc swoim doświadczeniem i wiedzą, pomogą Państwu wybrać najlepsze rozwiązania. 

Doradzimy jak sprzedać, wynająć mieszkanie, lokal użytkowy, zakupić nowe lokum na rynku wtórnym lub pierwotnym. Dla nas owocna współpraca zaczyna się już od pomocy w wyszukaniu najodpowiedniejszej nieruchomości, aż do podpisania korzystnych warunków umowy.

Współpracujemy z dużymi firmami, deweloperami m. in. z Wre Nieruchomości Komercyjne  sp. z o. o. oraz wieloma biurami nieruchomości.

Doradzimy również w sprawach pośrednictwa kredytowego, projektowania i aranżacji wnętrz, doradztwa inwestycyjnego.

Zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszych usług.

Licencja zawodowa Polskiej Federacji Rynku Nieruchomościami w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami numer 25951.

Z wyrazami szacunku.

Podstawy prawne:
Działalność Firmy regulują przepisy prawne, które w sposób szczegółowy określają zakres i charakter naszej działalności, sposób jej wykonywania, a przede wszystkim wskazują obowiązki, jakie należy wypełnić wobec Klienta.

- ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późniejszymi zmianami), w szczególności Dział V Rozdział 2;
- standardy zawodowe pośredników i zasady etyki zawodowe ustalone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości w porozumieniu z Powszechnym Towarzystwem Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, uzgodnione 18 marca 2009r. z Ministrem Infrastruktury na podstawie art. 181 ust. 5 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004r. Nr 261, poz. 2603, z późniejszymi zmianami);
- ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami);

- ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. 2007r. Nr 50, poz. 331, z późniejszymi zmianami).